Tilaaheti.fi -verkkokaupan käyttö- ja toimitusehdot

1.Yleistä

1.1

Osoitteessa puuvilla.tilaaheti.fi oleva verkkokauppa (jäljempänä ”Verkkokauppa”) on kauppakeskus Puuvillan (”Puuvilla”) ja Alma Media Kustannus Oy:n (jäljempänä ”Alma”), yhteistyössä toteuttama palvelu, jossa Alma myy Puuvillan kauppiaiden tarjoamia tuotteita (jäljempänä ”Tuotteet”). Alma vastaa Verkkokaupan ylläpidosta ja toimii Tuotteiden myyjänä Verkkokaupassa.

1.2

Nämä Verkkokaupan käyttö- ja toimitusehdot (jäljempänä ”Toimitusehdot”), sekä näissä Toimitusehdoissa viitattavat asiakirjat, sisältävät Alman ja Verkkokaupassa asioivan tahon (jäljempänä ”Asiakas”) välisessä oikeussuhteessa sovellettavat ehdot. Käyttämällä Verkkokauppaa Asiakas sitoutuu näihin Toimitusehtoihin.

1.3

Tuotteiden tilaus on mahdollista Puuvillan noutopisteeseen sekä maksuttomalla kotiinkuljetuksella Verkkokaupassa tarkemmin määritellylle rajatulle alueelle Satakunnassa (jäljempänä ”Toimitusalue”). Tuotteita ei toimiteta Toimitusalueen ulkopuolelle.

2 Tilaaminen ja maksaminen

2.1

Tuotteet tilataan ja tuotteita koskeva sopimus Alman ja Asiakkaan välille syntyy internetin välityksellä Verkkokaupassa. Tilauksen yhteydessä valitaan haluttu toimitustapa ja -aika. Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä maksukortilla tai verkkomaksuna verkkopankissa. Maksujen välityksestä vastaa Payex. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle maksun yhteydessä.

2.2

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostitse toimitettavalla tilausvahvistuksella, josta ilmenee: a) tilatun Tuotteen tiedot;

b) Tuotteen hinta;

c) valittu toimitustapa sekä arvioitu toimitusaika;

d) tilausnumero;

e) Alman yhteystiedot; sekä

f) toimintaohjeet tilauksen peruuttamiseksi.

2.3

Verkkokaupasta tilattavien tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

3 Tuotteiden toimitus

3.1

Tuotteiden toimitus on Asiakkaalle maksutonta Toimitusalueella. Kotiinkuljetuksella tilattujen Tuotteiden jakelupäivät ilmenevät tilausvahvistuksesta. Tilatut Tuotteet kuljetetaan Asiakkaan Verkkokaupassa valitsemassa aikaikkunassa (tarjolla olevista vaihtoehdoista) ja luovutetaan kuittausta vastaan Asiakkaan valitsemassa osoitteessa tavatulle henkilölle. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta valittuna toimitusaikana tilauksen yhteydessä annetusta osoitteesta, palautuvat tuotteet Puuvillan noutopisteeseen ja kyseisiin tuotteisiin sovelletaan, mitä näissä Toimitusehdoissa on esitetty noutopisteeseen tilatuista tuotteista. Erityiskuljetusta vaativien tuotteiden yhteydessä kuljetuksesta ja vastaanotosta sovitaan erikseen Asiakkaan kanssa.

3.2

Noutopisteeseen tilatut tuotteet ovat noudettavissa Puuvillan infopisteestä infopisteen aukioloaikana. Noudettaessa on esitettävä Alman toimittama tilausvahvistus tai vahvistuksessa oleva tilausnumero ja tilaajan nimi. Asiakas vastaa tilauksen noutoon liittyvistä matka- ja muista kustannuksista. Asiakkaan tulee noutaa noutopisteeseen tilatut tuotteet 10 päivän kuluessa tilauksesta lukien. Mikäli Asiakas ei nouda Tuotteita em. ajassa, on Almalla oikeus periä Tuotteen säilytyksestä ja/ tai Asiakkaalle toimittamisesta aiheutuvat kulut sekä purkaa Tuotetta kauppa, mikäli Tuotteen säilytyksestä aiheutuvat Alman kulut ylittäisivät Tuotteesta maksetun hinnan.

3.3

Mahdolliset takuukuitit ja muut Tuotteisiin mahdollisesti liittyvät dokumentit toimitetaan Asiakkaalle joko Tuotteen mukana tai toimituksen jälkeen sähköpostitse.

4 Tilauksen peruuttaminen tai tuotteen vaihtaminen

4.1

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä ostos 14 päivän sisällä Tuotteen vastaanottamisesta (tai mikäli em. jakson viimeinen päivä on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä). Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Jos Asiakas peruuttaa Tuotetta koskevan kaupan, hänen on palautettava Tuote omalla kustannuksellaan viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Palautukset tehdään Puuvillan infopisteeseen Asiakas voi palauttaa Tuotteen itse tai esimerkiksi postin tai Matkahuollon välityksellä (omalla kustannuksellaan).

4.2 Mahdollisten palautusten yhteydessä Asiakkaan tulee liittää mukaan:

a) nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilinumero (IBAN); sekä

b) tuotteen tilausvahvistus.

4.3

Asiakas voi myös käyttää peruutuslomaketta, joka on saatavilla oheisen linkin takaa.

4.4

Mikäli Tuote on vioittunut kuljetuksen aikana, Asiakkaalle on toimitettu väärä Tuote tai Tuotetta ei ole toimitettu valitussa aikaikkunassa, tulee Asiakkaan ilmoittaa virheestä tai viivästyksestä välittömästi osoitteeseen info@tilaaheti.fi tai puhelinnumeroon 044 2026927.

4.5

Mikäli toimituksessa tai Tuotteessa vahvistetaan olevan virhe, Almalla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön Tuote. Alma vastaa Tuotteen virheestä kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti yksin tai yhdessä kolmannen tahon (kuten kauppias, maahantuoja tai valmistaja) kanssa. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Alman vastuu Tuotteissa olevista virheistä sekä näiden Toimitusehtojen vastaisesta menettelystä rajoittuu kaikissa tilanteissa enintään Tuotteen hintaan, eikä Alma vastaa välillisistä vahingoista.

5 Asiakkaan henkilötietojen käsittely

5.1

Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ilmenevät Alman Tietosuojaselosteesta, joka on saatavissa oheisen linkin takaa.

6 Alman yhteystiedot

6.1.

Verkkokaupan ylläpitäjä on Alma Media Kustannus Oy (Y-tunnus: Y-tunnus 2442233-9), jonka päätoimipaikan postiosoite on PL 327, 33101 Tampere ja käyntiosoite Itäinenkatu 11, 33210 Tampere. Asiakas voi toimittaa mahdolliset valituksensa em. osoitteeseen. Suosittelemme kuitenkin käyttämään alla viitattua sähköpostiosoitetta. Alman Verkkokauppaan liittyvä puhelinnumero on 044 2026927 ja sähköpostiosoite info@tilaaheti.fi.

7 Muut ehdot

7.1

Verkkokauppa toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Alma ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Verkkokaupan toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Verkkokauppa toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Verkkokauppaan sovelletaan Toimitusehtojen lisäksi Alman digitaalisten palveluiden käyttöehtoja, jotka ovat saatavilla oheisen linkin takaa.

7.2

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

7.3

Almalla on oikeus muuttaa näitä Toimitusehtoja koska tahansa. Alman ja Asiakkaan väliseen suhteeseen sovelletaan kulloinkin sitä Toimitusehtojen versiota, joka on ollut Verkkokaupassa Asiakkaan tutustuttavana Asiakkaan ostaessa Tuotteen.

7.4

Alma pidättää oikeuden korjata Verkkokaupassa esitettyjä Tuotteiden hintoja, mikäli ne näkyvät teknisen tai inhimillisen virheen vuoksi väärin Verkkokaupassa. Jos hintakorjaus koskee tehtyä tilausta, muutos vahvistetaan Asiakkaalle ennen tilauksen käsittelyä.

7.5

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.